Bij ernstige cognitieve stoornissen na hersenletsel
Ergotherapeut Mariolein Boerrigter is erkend Affoltertherapeut en past deze expertise toe tijdens observaties en behandelingen van cliënten. Daarnaast deelt zij haar kennis van het Affoltermodel op consultbasis met behandelaars en familieleden van cliënten tijdens praktische workshops en training on the job.

Affoltermodel®: leren door te voelen tijdens dagelijkse activiteiten
In een vroege fase van de revalidatie na hersenletsel kan een cliënt cognitief zo ernstig aangedaan zijn dat hij of zij moeilijk benaderbaar is, erg onrustig is of heel gespannen beweegt. Er kan sprake zijn van ernstige waarnemingsstoornissen. Is de cliënt door deze stoornissen moeilijk te begeleiden bij de dagelijkse verzorging, dan kan de benadering volgens Affoltermodel een invalshoek zijn. De begeleiding is er dan op gericht om de cliënt te laten voelen tijdens dagelijkse activiteiten in plaats van te zien en te horen wat hij of zij moet doen.

Meer informatie over therapie volgens het Affoltermodel®:
Artikel "In kleine stappen naar het doel - Affoltermodel”
(Nederlandse vertaling; Neuronieuws, jaargang 23, nummer 4, december 2008)
www.affolterteam.de
www.affolter.info

Created by: Satchmo Media