"Een ergotherapeut is een expert
in het mogelijk maken van het handelen"

Bron: Beroepsprofiel Ergotherapie, 2010


De ergotherapeut zet zich in om gezondheid en welbevinden van mensen te bevorderen. Ergotherapie heeft daarbij als aangrijpingspunt het mogelijk maken van het dagelijks handelen om weer betrokken te kunnen zijn in de maatschappij.

De observaties en behandeldoelen staan altijd in relatie tot drie handelingsgebieden:

1. wonen/zorgen (o.a. voor zichzelf zorgen, huishouden);
2. werken/leren (o.a. werk, school, studie);
3. vrije tijd/spel (o.a. sociaal contact en ontspanning).

De behandeling
Voorafgaand aan de behandeling vindt altijd een intakegesprek plaats om inzicht te krijgen in uw specifieke behoeftes en wensen. Tijdens de ergotherapeutische behandeling staan de dagelijkse activiteiten en omgeving centraal die voor u belangrijk zijn.
De behandeling is altijd gericht op:

Tijdens de behandeling houdt u de regie over uw eigen handelen. De ergotherapeut creƫert mogelijkheden voor u om handelingservaringen op te doen, grip te krijgen op uw leven en weer te participeren in de maatschappij. Meer informatie over het vak ergotherapie vindt u op de website van de beroepsorganisatie: www.ergotherapienederland.nl


Ergotherapie en cognitieve revalidatietherapie
Bij niet-aangeboren hersenletsel vormen de cognitieve beperkingen vaak de grootste belemmering voor het dagelijks handelen. In dat geval past Boerrigter Ergotherapie cognitieve revalidatietherapie (CRT) toe binnen de ergotherapeutische interventies.
Created by: Satchmo Media