Bij cognitieve beperkingen na hersenletsel
Het doel van ergotherapie is het mogelijk maken van het dagelijks handelen dat voor de cliënt belangrijk is. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel worden in hun dagelijks handelen vaak meer belemmerd door cognitieve beperkingen dan door lichamelijke beperkingen.

Ergotherapeut Mariolein Boerrigter is erkend Cognitief Revalidatie Therapeut en past deze expertise toe tijdens observaties en behandelingen van cliënten. Voorafgaand aan de behandeling vindt altijd een intakegesprek plaats om inzicht te krijgen in uw specifieke behoeftes en wensen.

 

Gerard (67 jaar), drie maanden na een beroerte
“Jouw aanpak en gesprekken gaven mij praktische handvatten, maar vooral vertrouwen om in mijn toekomst mijn oude leventje weer op te pakken. Ik heb jouw werkwijze als prettig ervaren.”

 

De behandeling
Bij CRT staat het herwinnen van cognitieve vaardigheden centraal die ten gevolge van uw hersenletsel beperkt, veranderd of verdwenen zijn. Voorbeelden van cognitieve vaardigheden zijn de snelheid van het denken, het geheugen, het concentratievermogen, het oplossen van problemen, het plannen en taal.
De behandeling is gericht op:

 

Erna (47 jaar), zes maanden na een beroerte
“Ik had gedacht dat ik wel weer sneller zou gaan reageren als ik eenmaal thuis zou zijn, maar het valt me tegen. Nu snap ik pas waarom je twijfelde of autorijden weer zou gaan lukken en we eerst de scootmobiel zouden proberen.”

 

Behandeldoelen
De dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn worden direct in de thuissituatie geoefend of u krijgt opdrachten die later besproken worden. Behandeldoelen van ergotherapie en CRT kunnen bijvoorbeeld zijn:
- Ik wil mijn huishouden weer beter kunnen organiseren.
- Ik wil me zelfstandig kunnen wassen en kleden waarbij ik de linkerkant niet vergeet.
- Ik wil de drukte van het openbaar vervoer weer aankunnen, zodat ik weer zelf naar mijn vrienden toe kan gaan.
- Ik wil mensen in mijn omgeving graag kunnen uitleggen waarom ik zo vaak dingen vergeet, terwijl ik vroeger alles wist.


Ergotherapie en Affoltertherapie
In een vroege fase van de revalidatie na hersenletsel kan een cliënt ernstige waarnemingsstoornissen hebben die het begeleiden bij de dagelijkse verzorging lastig maken. In dat geval kan er gekozen worden voor een benadering volgens het Affoltermodel®.

 

Created by: Satchmo Media