Wilt u beter leren omgaan met de cognitieve gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel in uw dagelijks leven? Met klachten zoals verminderde concentratie, minder goed kunnen organiseren, plannen en communiceren? Ergotherapiepraktijk Boerrigter Ergotherapie is gespecialiseerd in cognitieve revalidatietherapie (CRT) en biedt individuele begeleiding bij u thuis.

 

Hanneke (35 jaar), tien jaar na hersenletsel:
“Ik wil mijn huishouden beter kunnen plannen, zodat ik meer tijd
kan nemen voor ontspanning en het spelen met mijn kinderen.”

 

Kennismaking en observatie
Naar aanleiding van uw verwijzing voor ergotherapie maakt ergotherapeut Mariolein Boerrigter telefonisch een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek bij u thuis. Tijdens dit gesprek verzamelt zij op gestructureerde wijze informatie over de voor u belangrijke activiteiten die u ten gevolge van cognitieve problemen niet meer naar tevredenheid kunt uitvoeren.
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

Erna (47 jaar), een half jaar na een CVA:
“Het is een feit dat ik nog vaak tegen dingen opzie. Ik toon weinig initiatief om iets te ondernemen als het niet echt hoeft. Een vroege vogel was ik al nooit, maar na mijn CVA is dit erger dan ooit geworden.”

 

De ergotherapeut observeert uw handelen, praat daarover en gebruikt vragenlijsten om goed zicht te krijgen op de aard van de cognitieve problemen en de manier waarop ze u hinderen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.


Rol van de familie
Als u het prettig vindt of als het van belang is, kunnen naaste familieleden of directbetrokkenen bij de kennismaking aanwezig zijn. Door uw cognitieve problemen zijn de rollen mogelijk veranderd, waardoor het hele gezin een nieuwe balans moet vinden. Familieleden en directbetrokkenen moeten ook leren omgaan met de veranderingen in uw functioneren. Dit kan een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn.

Behandelplan

Wilt u na de intake en observatie starten met cognitieve revalidatietherapie, dan stelt de ergotherapeut samen met u behandeldoelen op en wordt besproken hoe u aan de doelen gaat werken. Afhankelijk van de problematiek en uw wensen wordt de frequentie, het tijdstip en de locatie van de ergotherapiebehandelingen bepaald.

Evaluatie
Regelmatig worden de vorderingen in de behandeling met u geëvalueerd, zodat de doelen en werkwijze indien nodig kunnen worden bijgesteld. Aan het einde van de behandelingen wordt een korte rapportage naar uw huisarts en/of behandelend specialist gestuurd.

Created by: Satchmo Media