Verwijzing van uw huisarts of specialist

De noodzaak van ergotherapie wordt vaak gesignaleerd door uzelf, uw naasten of een professionele hulpverlener. Denkt u dat Boerrigter Ergotherapie u iets te bieden heeft, bespreek dit dan met uw huisarts of specialist. Beschikt uw arts niet over een verwijsformulier, dan kunt u via deze link verwijsformulier EEE het juiste formulier uitprinten. Tijdens het intakegesprek bij u thuis overhandigt u het ingevulde verwijsformulier aan de ergotherapeut.


Vergoeding

Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) is een verstrekking in het basispakket. Per jaar wordt per persoon tien uur ergotherapie vergoed. Er zijn ziektekostenverzekeraars die in hun aanvullende polis extra uren ergotherapie vergoeden. Met de meeste ziektekostenverzekeringen heeft Boerrigter Ergotherapie een overeenkomst. In dat geval wordt de behandeling volledig vergoed.

Ook bestaat de mogelijkheid om voor de directbetrokkenen (mantelzorgers) van de cliƫnt instructie en begeleiding aan te vragen. Het hangt van uw ziektekostenverzekering af of deze kosten (deels) vergoed worden.

Neem voor meer informatie over vergoedingen contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

Created by: Satchmo Media