Erna (47 jaar), zes maanden na een beroerte

“Als ergotherapeut vond ik jou bijzonder doelgericht, eerlijk met een persoonlijk tintje. Ik was blij te merken dat ik met jou ook kon lachen en dat de boog niet altijd gespannen hoefde te staan.

Jij gaf mij het gevoel dat ik niet alleen maar patiënt was, maar ook nog mens. Jouw belangstelling en aandacht voor mijn toko en werk waardeerde ik erg! Je prikt door dingen heen en leeft mee op een persoonlijke manier.”


Zelfstandige behandelpraktijk - Na een 23-jarig dienstverband bij het revalidatiecentrum Heliomare heb ik mij vrij gevestigd als ergotherapeut. Mijn eigen behandelpraktijk richt zich op thuisbehandeling van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Ik streef ernaar om deze cliënten al in een vroeg stadium van het revalidatietraject weer in hun eigen thuissituatie te laten functioneren en daarom ook bij hen thuis te trainen. Dit in samenwerking met de naastbetrokkenen en andere disciplines waarmee ik actief contact zoek. Ik wil de behandeling thuis laten plaatsvinden, omdat uit onderzoek en ervaring blijkt dat cliënten vaardigheden die zij tijdens de opname zijn geleerd, onvoldoende thuis kunnen toepassen. Bovendien zijn de directbetrokkenen vaak onvoldoende voorbereid op de veranderde situatie en hun rol wanneer de cliënt weer thuis woont. Mijns inziens kan een cliënt eerder vanuit het revalidatiecentrum ontslagen worden en weer thuis functioneren als de zorg in de eerste lijn goed aansluit, op elkaar afgestemd is en de directe omgeving (familie) goed voorgelicht is.


Gerard (67 jaar), vier maanden na een beroerte

“Jij hebt affiniteit met het 'letsel' van de revalidant, maar ook kennis over wat hem of haar is overkomen.”

Deskundigheidsbevordering - Om geïnspireerd en fris te blijven volg ik regelmatig trainingen op mijn vakgebied en neem ik deel aan een intervisiegroep en het Stedelijk Overleg Ergotherapie 1e Lijn Amsterdam. Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en ben lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Docent/trainer - Naast mijn werk als behandelaar verzorg ik als freelance docent lessen als onderdeel van diverse cursussen voor paramedici en verpleegkundigen, gericht op de behandeling van mensen met hersenletsel. Op consultbasis deel ik mijn kennis van het Affoltermodel met behandelaars en familieleden van cliënten tijdens praktische workshops en training on the job.

Created by: Satchmo Media

Ik ben Mariolein Boerrigter, getrouwd en moeder van twee dochters.
Ik woon in Amsterdam. Van 1989 tot 2012 werkte ik als ergotherapeut in revalidatiecentrum Heliomare waar ik mezelf gespecialiseerd heb in de behandeling van cliënten met niet aangeboren hersenletsel. De gevolgen van het hersenletsel en vooral de invloed van de cognitieve problemen op het dagelijks handelen hebben mij altijd geboeid. Ik wil begrijpen waarom iemand doet wat hij doet en wat hij weer zou willen doen om naar tevredenheid het dagelijks leven op te pakken.

Brede expertise - Naast ergotherapeut ben ik erkend Cognitief Revalidatie Therapeut en erkend Affoltertherapeut. Ik heb diverse cursussen op het gebied van ergotherapie en niet-aangeboren hersenletsel gevolgd. Daarnaast geef ik interne cursussen en workshops om het werken volgens het Affoltermodel in Nederland bekender te maken. Het is voor mij een uitdaging om alle opgedane kennis en ervaringen met elkaar te verbinden om het functioneren van een cliënt beter te begrijpen en gericht te kunnen behandelen. Ik vind het belangrijk om de familie en omgeving van de cliënt bij de behandeling te betrekken en hen hun rol daarbij te laten ervaren.